OOVA
Image default
Health

De ontwikkeling van ons gebit

Zowel de mens als vele zoogdieren, vissen en de meeste reptielen hebben tanden. Vogels hebben dan weer een scherpe snavel die voor hen de functie van tanden vervult. Enkel amfibieën hebben geen tanden ofwel hele kleintjes.

De tanden hebben van oorsprong twee functies: ze waren een wapen om prooien mee te vangen of te doden en ze kunnen voedsel afsnijden en fijnmalen. Tegenwoordig gebruikt de mens die eerste functie natuurlijk niet meer en dat hebben ze ook nooit echt gedaan.

De mens wordt geboren zonder tanden en eigenlijk eindigen we als we heel oud worden ook weer zonder tanden. Een mens is een diphyodont, dat wil zeggen dat we in ons leven twee sets van tanden krijgen. Eerst krijgen we de looftanden die weer uitvallen om dan onze permanente set tanden te krijgen. Een baby begint tandjes te krijgen wanneer hij ongeveer 6 maanden oud is, die maken weer plaats voor het permanente gebit rond de leeftijd van 7-8 jaar. Dan is het gebit definitief en moet het de rest van het leven mee doorgaan, dus is het extra belangrijk om het goed te verzorgen. Het kan wel zo zijn dat door grote tanden of een te klein kaakbeen de tanden te weinig plaats hebben en een tank of kies trekken onvermijdelijk is omdat er anders heftige pijn kan ontstaan of de tanden gaan scheef groeien. Dat kan ook voorkomen wanneer de wijsheidstanden zich gaan ontwikkelen. Vroeger was daar dan weinig aan te doen, maar nu zijn er voor vrijwel alle tandproblemen een oplossing. Nu kan men nadat er een tand moet getrokken worden een implantaat tand in de plaats zetten of kunnen een orthodontist en een kaakfysio de kaak vervormen zodat het probleem preventief wordt aangepakt. Ook een beugel is een oplossing om de tanden mooi te plaatsen zodat er zich geen verwikkelingen zullen vormen.

https://www.orfeokliniek.nl