OOVA
Image default
Health

Wat is remedial teaching?

Op het moment dat een kind niet goed meer presteert op school kan er gekozen worden voor remedial teaching. Wat is dit nu eigenlijk en wanneer wordt het toegepast? Remedial teaching een speciale methode waarmee kinderen met gedrags- of leerproblemen geholpen kunnen worden om de schoolprestaties naar een normaal niveau te brengen. Veel kinderen die dergelijke begeleiding ontvangen krijgen dat ook al extra begeleiding en aandacht op school zelf. Als die hulp op school tekortschiet kan een remedial teacher ingezet worden om de leerproblematiek te verhelpen.

Verschillen bijles en remedial teaching

Remedial teaching is niet hetzelfde als bijles en verschilt op een aantal vlakken van elkaar. Met bijles wordt doorgaans bedoeld dat er lesstof die een leerling lastig vindt herhaald wordt. De methodes die de school zelf hanteert zullen toegepast worden. En de lesstof die in de klas is behandeld of wat nog aan bod moet komen zal opnieuw besproken worden. De begeleiding wordt dan uitgevoerd door een leraar die voor het specifieke vak is opgeleid. Remedial teaching is echter gericht op de dieper liggende oorzaak van het probleem en hoe men dit kan oplossen.

Diverse remedial teaching onderzoeken

Om te weten te komen welk type remedial teaching geschikt is voor een kind zal er als eerst een onderzoek gedaan worden. Dit kunnen verschillende onderzoeken zijn, uitgevoerd door een gediplomeerd remedial teacher. Zo kan er onderzocht worden of er sprake is van dyslexie, dyscalculie of dat er problemen zijn met het geheugen of de intelligentie. Een dyslexieonderzoek zoekt uit of een kind moeite heeft met lezen en spellen en waar de oorzaak ligt. Het dyscalculieonderzoek is van toepassing op kinderen die rekenproblemen hebben. Indien een oorzaak voor dyslexie of dyscalculie niet duidelijk blijkt zal er een intelligentieonderzoek uitgevoerd worden.

Tevens zijn er didactische onderzoeken die gedaan kunnen worden om te testen of een kind begrijpend kan lezen, technisch kan lezen, of het rekenen en spellen in orde is en wat de omvang van de woordenschat is. Ingeval van een pedagogisch-didactisch onderzoek wordt er breder gekeken en zal men ook de onderwijsleersituatie en opvoedingssituatie in ogenschouw genomen worden. Zo kan remedial teaching het meest effectief tot zijn recht komen.

 

http://deonderwijspraktijkvandewijk.nl/